Meest gezochte woorden

Zoeken moeilijke woorden

Zoeken naar begrippen

Zoeken op de site

Search SEO Glossary
Search - EDocman
Zoeken - Categorieën
Zoeken - Contactpersonen
Zoeken - Inhoud
Zoeken - Nieuwsfeeds
Zoeken - Tags

Advertentie

WEMedical Online Banners WCS 400x250 DEF

Woordenlijst

Zoeken naar begrippen

Begrippenlijsten

Term Definitie
Eerstelijnszorg

Eerstelijnszorg is de zorg waarvan iedereen gebruik kan maken zonder verwijzing. Hieronder vallen bijvoorbeeld zorg van huisartsen (en praktijkondersteuners), zorg van tandartsen (en andere mondzorgverleners zoals mondhygiënisten, orthodontisten en tandprothetici), fysiotherapie, apothekerszorg, thuisverpleging (geen verwijzing nodig, maar wel een indicatie), maatschappelijk werk, psychologische zorg bij een consultatiebureau.

Auteur - Redactie wondverzorging
Hits - 464
Elektrolyt
Elektrolyt = Positief of negatief geladen molecuul, opgelost in bloed.De belangrijkste elektrolyten in ons lichaam zijn: natrium, kalium en chloor. Verder zijn nog van belang calcium, magnesium, bicarbonaat en fosfaat. Elektrolyten zijn belangrijk voor:? het in stand houden van de vochtbalans; ? regeling van de zuurtegraad van het bloed;? goede zenuw- en spierfunctie; ? sommige elektrolyten lijken een rol te spelen bij kramp.Bron: www.torq.fitness/nl/blog/electrolyten-wat-moet-je-ermee
Auteur - Redactie wondverzorging
Hits - 468
Enkel / arm index (EAI)

Een EAI is een oriënterend arterieel onderzoek. Aanbevolen wordt om bij alle patiënten met een ulcus cruris een EAI uit te voeren. De bloeddruk wordt gemeten aan beide bovenarmen beide enkels van de onderbenen bij een patiënt in liggende positie. De EAI is de systolische enkeldruk gedeeld door de druk aan de bovenarm.

Auteur - Redactie wondverzorging
Hits - 473
Epithelilisatie
Ook wel de (epithelilisatie fase). Bij deze fase groeien de wondranden langzaam naar elkaar toe en wordt de wond weer bedekt met ?normaal? epitheelweefsel: DE WOND SLUIT ZICH.
Auteur - Redactie wondverzorging
Hits - 479
Erytheem
Erytheem is plaatselijke roodheid van de huid die ontstaat doordat er meer bloed dan normaal door de kleine bloedvaatjes vlak onder de huid stroomt.
Auteur - Redactie wondverzorging
Hits - 465
Erytrocyten
Rode bloedcellen
Auteur - Redactie wondverzorging
Hits - 443
Evidence Based Medicine (EBM)
Letterlijk: geneeskunde gebaseerd op wetenschappelijke bewijzen.
Auteur - Redactie wondverzorging
Hits - 461
Evidence Based Practice (EBP)
Geneeskunde gebaseerd op wetenschappelijke bewijzen gaat over de vraag hoe geneeskunde en gezondheidszorg zo breed mogelijk het beste in de praktijk kunnen worden. Evidence Based Practice heeft als basis het nemen van beslissingen door beroepsoefenaren door voordurend gebruik te maken van alle - en het beste beschikbare - ?wetenschappelijke? bewijs uit de literatuur.
Auteur - Redactie wondverzorging
Hits - 459
Exsudaat
Exsudaat (wondvocht) kan worden gedefinieerd als vloeistof uit een wond. De vloeistof die vanuit haarvaten in lichaamsweefsel lekt. Het speelt een centrale rol bij de genezing.
Auteur - Redactie wondverzorging
Hits - 586
Extra cellulaire Matrix (ECM)
Bij gecompliceerde wonden is sprake van een slecht wondbed en wordt er geen tijdelijke matrix gevormd. We zien een beslag van fibrine (geel), necrose (zwart) en een opeenhoping van dode cellen.
Auteur - Redactie wondverzorging
Hits - 495