Meest gezochte woorden

Zoeken moeilijke woorden

Zoeken naar begrippen

Zoeken op de site

Search SEO Glossary
Search - EDocman
Zoeken - Categorieën
Zoeken - Contactpersonen
Zoeken - Inhoud
Zoeken - Nieuwsfeeds
Zoeken - Tags

Advertentie

WEMedical Online Banners WCS 400x250 DEF

Woordenlijst

Zoeken naar begrippen

Begrippenlijsten

Term Definitie
Wondverpleegkundige

Een wondverpleegkundige is een verpleegkundige met een vervolgopleiding die gespecialiseerd is in het behandelen en verzorgen van wonden en het begeleiden van patiënten met wonden.

Auteur - Redactie wondverzorging
Hits - 610
Wondspoelvloeistof

Wondspoeling is een bekende manier om een wond te reinigen. Hiermee kunnen dood weefsel, overtollige afscheiding en zichtbare verontreiniging worden losgemaakt en verwijderd. Zo worden lokale barriéres die een vlotte wondgenezing in de weg staan, gelimineerd. Ook wondobservatie wordt op deze manier veel eenvoudiger. Daarnaast is het vaak gemakkelijker en voor de patiënt minder pijnlijk om een vastzittend verband te verwijderen, als men dit eerst met een spoelvloeistof los weekt (zie pagina wondspoelvloeistof).

Auteur - Redactie wondverzorging
Hits - 587
Wondspoeling

Wondspoeling is een bekende manier om een wond te reinigen met wondspoelvloeistof. Hiermee kunnen dood weefsel, overtollige afscheiding en zichtbare verontreiniging worden losgemaakt en verwijderd

Auteur - Redactie wondverzorging
Hits - 642
Wondgel
Wondgel zorgt voor een goed debridement van necrotisch weefsel en  ook voor een goede vochtbalans, zodat het genezingsproces sneller verloopt en er weer nieuwe cellen kunnen ontstaan. Wondgel kan vaak in alle stadia van de wond worden gebruikt.
Auteur - Redactie wondverzorging
Hits - 558
Wondconsulent
Een wondconsulent co?rdineert en bewaakt het zorgproces tijdens de behandeling. De wondconsulent werkt daarbij nauw samen met hulpverleners uit diverse werkvelden. De wondconsulent beoordeelt wonden, stelt een behandelplan op, evalueert het resultaat daarvan en stelt zo nodig bij.
Auteur - Redactie wondverzorging
Hits - 568
Wet BIG
De Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg (Wet BIG) moet de kwaliteit bevorderen van de zorg die beroepsbeoefenaren leveren. De wet is ook bedoeld om pati?nten of cli?nten te beschermen tegen ondeskundig of onzorgvuldig handelen van individuele zorgverleners.
Auteur - Redactie wondverzorging
Hits - 569
Vette gazen
Vette gazen (niet verklevend verband) zijn gazen die een vette stof bevatten, bijvoorbeeld vaseline, parafine of andere olieachtige stoffen. Hierdoor kleven ze niet aan de wond.
Auteur - Redactie wondverzorging
Hits - 680
Verpleegkundig specialist (VS)
Verpleegkundige in het bezit van het diploma Master Advanced Nursing Practice. Deze verpleegkundig specialist geeft zelfstandig vorm aan het zorgproces en gaat een zelfstandige behandelrelatie aan, binnen het eigen deskundigheidsgebied. Dit betekent dat zij/hij beslist over de uit te voeren behandeling.
Auteur - Redactie wondverzorging
Hits - 577
Vasculitis

Vasculitis is de verzamelnaam voor een aantal ziektebeelden waarbij de binnenwand van de bloedvaten ontstoken raakt.

Auteur - Redactie wondverzorging
Hits - 602
Ulcus Cruris Venosum
Een Ulcus Cruris venosum is een complexe wond (zweer) aan het onderbeen. Bij een veneus Ulcus Cruris is de terugvoer van het bloed uit de benen naar het hart verstoord. Hierdoor ontstaat er een te hoge druk in de venen (aderen). Ulcus Cruris
Auteur - Redactie wondverzorging
Hits - 683
Tweedelijnszorg
De tweedelijnszorg is zorg van alle hulpverleners waarvoor je een verwijzing nodig hebt. Dit zijn bijvoorbeeld alle specialisten in het ziekenhuis of de kliniek. Maar ook revalidatie en psychische hulp vallen onder tweedelijnszorg. Zonder verwijzing kun je niet bij deze zorgverleners terecht.
Auteur - Redactie wondverzorging
Hits - 577
Traagschuim
De matrassen die tegenwoordig veel gebruikt worden zijn traagschuim matrassen. Deze matrassen hebben drukverlagende eigenschappen en deze traagschuim matrassen worden ook wel anti-decubitus matrassen genoemd. Het is belangrijk dat de pati?nt tijdig op een dergelijk (traagschuim) matras komt te liggen want als er eenmaal decubitus is opgetreden is kan het heel lastig zijn weer van deze doorligplekken af te komen. De specifieke eigenschappen van een dergelijk anti-decubitus matras of traagschuimmatras zijn dat dit type matras de druk op het wondgebied opheffen en een gelijk matige druk verdeling bewerkstellen.
Auteur - Redactie wondverzorging
Hits - 558
Subcutaan vet
Er zijn twee soorten buikvet; subcutaan en visceraal buikvet. Subcutaan is het vet dat voor iedereen zichtbaar is. Dit is het vet dat je vast kunt pakken. Subcutaan vet zit onder de huid en kun je daardoor niet vastpakken. Het zit overal op het lichaam, niet alleen rond de buik. Het verschilt per lichaamsdeel hoe dik het vet is. Bij de buik is het vet doorgaans dikker dan op de bovenkant van de rug. Subcutaan vet is nodig om te overleven. Het houdt bijvoorbeeld je warm in de winter. Als het echter te veel wordt dan kan er overgewicht ontstaan en psychologische problemen.
Auteur - Redactie wondverzorging
Hits - 558
Split Skin Graft
Bij Split Skin Graft wordt er een huidlapje over een niet-helende wond geplaatst. Het huidlapje wordt door de chirurg meestal verwijderd van het bovenbeen door middel van een schaaf. Dit wordt dan op de open wond geplaatst en vastgeniet.
Auteur - Redactie wondverzorging
Hits - 572
Slagaderen
Dit zijn de aders die het zuurstof en de voedingsmiddelen naar de delen in het lichaam brengen die het nodig hebben. De bekendste slagader is de aorta, die namelijk de eerste slagader is die uit het hart komt. Deze vertakt zich door het hele lichaam.
Auteur - Redactie wondverzorging
Hits - 583