Zoeken moeilijke woorden

Zoeken naar begrippen

Zoeken op de site

Search SEO Glossary
Search - EDocman
Zoeken - Categorieën
Zoeken - Contactpersonen
Zoeken - Inhoud
Zoeken - Nieuwsfeeds
Zoeken - Tags

Advertentie

WEMedical Online Banners WCS 400x250 DEF

Boom menu

De thuiszorg heeft zo haar eigen problemen in deze moeilijke tijden. Er is extra vraag naar thuiszorg, omdat er steeds meer ouderen met corona thuis worden verzorgd om de toeloop van besmette ouderen naar ziekenhuizen te verminderen. En juist nu zitten veel thuiszorg medewerkers zelf juist ziek thuis. Daar begint het al mee. Daarnaast is het natuurlijk belangrijk  om het aantal bewegingen en contactmomenten van thuiszorgmedewerkers en zieke ouderen zoveel mogelijk te beperken, om zo de kans op besmetting en de verdere verspreiding van het virus te verminderen. En vergeet daarbij niet dat er ook in de thuiszorg een groot gebrek is aan beschermende materialen voor de medewerkers. Op een veilige manier het werk uitvoeren in de thuissituatie wordt zo wel een hele opgave.

Bezoek ook de database wond publicaties