Zoeken op de site

Search SEO Glossary
Search - EDocman
Zoeken - Categorieën
Zoeken - Contactpersonen
Zoeken - Inhoud
Zoeken - Nieuwsfeeds
Zoeken - Tags

Advertentie

WEMedical Online Banners WCS 400x250 DEF

Zoeken publicatie

Wie bewijst wat?

Wie bewijst wat?

En die tradities worden eigenlijk niet of nauwelijks op hun waarde getoetst. Tradities zijn er natuurlijk niets voor niets binnen een vakgebied, maar dat betekent niet dat fouten uit het verleden en achterhaalde praktijken eindeloos moeten worden herhaald.
Tot zo ver de kookwetenschap, de met afstand belangrijkste wetenschap in de afgelopen feestmaand. Maar de paralellen zijn, lijkt mij zo, volkomen duidelijk. Search and replace kookwetenschap door wondzorg en het is helder dan de discussie over evidence based handelen ook op andere vakgebieden wordt gevoerd. In deze eerste editie van het NTVW in het jaar 2007 staat een uitgebreid artikel met Jan Schuren van 3M over mogelijk­heden en onmogelijkheden van evidence based handelen. Interessant leesvoer voor iedereen die binnen de wondzorg iets verder wil kijken dat de eigen neus lang is. En dat slaat naar mijn overtuiging gelukkig op heel veel wondverpleegkundigen.

Bestandsnaam: nr. 1 - 200701052020_0001.pdf
Categorie: Hoofdredactioneel
Bestandsgrootte: 624.49 KB
Bestandstype: application/pdf
Hits: 2462 Hits
Aanmaakdatum: 07-05-2020
Datum laatste update: 07-05-2020
Uitgave: ntvw nr. 1 - pag. 5
Auteur: Jos Nonnekes
Auteur email: jos.nonnekes@ntvw.nl
Copyright: Studio Saffier

Gerelateerde documenten

De relatie tussen het verouderen en het genezen van wonden
De relatie tussen het verouderen en het genezen van wonden

Er is weinig experimenteel onderzoek gedaan om duidelijk zicht te krijgen op de relatie tussen het verouderen en het genezen van wonden. Verder onderzoek over de nvloed van verouderen is odig voor meer toegespitste behandelstrategieën.

Meer zelfbewustzijn past bij steeds belangrijker wordende wondverpleegkundigen
Meer zelfbewustzijn past bij steeds belangrijker wordende wondverpleegkundigen

Bestuurslid en wondverpleegkundige Trees Bots van de NOVW zette als eerste spreker direct de toon.
'De positionering van de wondverpleeg­kundige is niet helder. Bevoegdheden, verantwoordelijkheden en de positie van de wondverpleegkundige in de organisatie zijn zo ongeveer per situatie verschillend.

Op zoek naar de grenzen
Op zoek naar de grenzen

Verzekeraar Menzis heeft de ambitie om de komende jaren zo'n
50 gezondheidscentra in ons land te neer te zetten. In 2012 moeten ze er staan: centra waarbinnen huisartsen, thuiszorg, fysiotherapeuten, apothekers en zelfs psychologen intensief met elkaar samenwerken.
De doelstellingen zijn simpel. De versnippering in de zorg tegengaan en de afstemming tussen de zorgverleners verbeteren.

Goede status wondverpleegkundige is nodig om iets te kunnen betekenen voor de patiënt
Goede status wondverpleegkundige is nodig om iets te kunnen betekenen voor de patiënt

Nergens in Europa is de scheiding tussen opleidingen op universitair en op Hbo-niveau zo sterk als in Nederland.
Dat zijn twee verschillende werelden in ons land en ondanks het feit dat de grenzen langzaam wel meer vervagen, is er bij beide soorten opleidingen sprake van een duidelijk cultuurverschil.

Wondregistratie als basis voor behandeling
Wondregistratie als basis voor behandeling

De opgave bestond uit een 'voorbeeld wond' die moest worden beoordeeld op oppervlakte, maximale lengte en breedte van de wond met daarbij het percentage necrose, fibrine en granu­latie. De tijd die de deelnemers voor deze observatie en registratie nodig hadden werd geregistreerd. Gemiddeld bleek dit ongeveer 2 minuten te zijn.

Wondmeting en evaluatie van de therapie deel 2
Wondmeting en evaluatie van de therapie deel 2

WELKE PARAMETERS DIENEN EN KUNNEN BESCHREVEN WORDEN?
Brunner en Eberlein ontwikkelden een instrument, gebaseerd op ervaringen (van 1997 tot 2001) op de Chirurgische Wond poli aan de Universiteit van Zürich. Zij beschrijven relevante parameters ter beoordeling van mechanische acute- en probleem wonden.11 Zij leggen ook de nadruk op het nut van een subjectieve kwan­tificering van relevante parameters en de toepassing ervan.