Zoeken op de site

Search SEO Glossary
Search - EDocman
Zoeken - Categorieën
Zoeken - Contactpersonen
Zoeken - Inhoud
Zoeken - Nieuwsfeeds
Zoeken - Tags

Advertentie

WEMedical Online Banners WCS 400x250 DEF

Zoeken publicatie

De relatie tussen het verouderen en het genezen van wonden

De relatie tussen het verouderen en het genezen van wonden

In 1900 was de levensverwachting in de VS slechts 47 jaar en bedroeg het percentage mensen van 65 jaar en ouder niet meer dan 4°/o.' Op dit moment vertegenwoordigt deze groep 13% van de bevolking en in 2030 vormt deze 20% van de bevolking.' Met het stijgen van de levensverwachting is tegelijkertijd het aantal leeftijd­gerelateerde kwalen en ziektes toegenomen. Het verouderingsproces als zodanig veroorzaakt nogal wat veranderingen in de huid en in het weefsel en is een van de vele intrinsieke factoren waardoor genezing soms trager verloopt en chronische wonden ontstaan.3· 4 Om deze mensen een optimale wondverzorging te bieden is het zaak dat wij inzicht krijgen in de vraag of en op welke wijze het genezingsproces bij oudere mensen verandert.

Bestandsnaam: De relatie tussen....pdf
Categorie: Wetenschappelijk
Bestandsgrootte: 3.58 MB
Bestandstype: application/octet-stream
Hits: 2723 Hits
Aanmaakdatum: 11-04-2020
Datum laatste update: 11-04-2020
Auteur email: ton.lassing@gmail.com
Copyright: Studio Saffier
Documentgeschiedenis:

W. Toy, RN, BSN, PHN, COCN, CWCN, Nursing Director, Mid-Peninsula Wound Care Medica/linic, Burlingane California, USA. Email: ltoy@surgdoc.cam

Gerelateerde documenten

Wondinfectie en strategiën voor behandeling - Deel 1
Wondinfectie en strategiën voor behandeling - Deel 1

ondinfectie en strategieën voor de locale behandeling, zoals verschillende antimicrobiële middelen, wordt besproken. Om vast te kunnen stellen of er sprake is van wondcontaminatie, kolonisatie of een klinisch manifeste wondinfectie, dienen verschillende aspecten te worden bekeken. De klinische presentatie is hierbij van groot belang. In het geval van een klinisch manifeste infectie is er proliferatie van micro-organismen en een significante immunologische respons.

Mepitel wondcontactlaag niet hergebruiken
Mepitel wondcontactlaag niet hergebruiken

Kunnen producten meere keren worden gebruikt of niet? Het is een discussie die met een zekere regelmaat binnen de zorg wordt gevoerd. Fabrikanten en leveranciers geven vaak aan dat een disposable product alleen eenmalig kan worden gebruikt, maar gezien de kosten kiezen zorgverleners er soms voor een product  na reiniging nogmaals te gebruiken.

Kunst of Kunstje?
Kunst of Kunstje?

'De wondzorg is nog erg de kunst van de dokter, van de verpleegkundige'. Dat zijn de woorden van professor Jos Schots in een lezenswaardig artikel in deze editie van het NTVW. Hij vindt de wondzorg nog te veel een vorm van kunst en nog te weinig een uitingsvorm van kennis. Het is in zijn ogen dan ook juist belangrijk om kennis en kunde met kunst te combineren. Mooi gesproken van de professor. En nog waar ook. Want zonder kennis en kunde is kunst eigenlijk ook niet meer dan een kunstje. En met kunstjes komt de wondzorg uiteindelijk niet verder.

Ik moet mezelf overbodig maken
Ik moet mezelf overbodig maken

Annemiek Mooij werd in 1993 teamleider in het Lucas ziekenhuis. Decubitus had haar bijzondere aandacht: 'Wat nu de aandachts­velders doen, dat deed ik toen. Het is een soort van passie. Misschien is het dat stukje van 'decubitus hoeft niet te ontstaan'.

Wondverzorging is een ondergeschoven kind bij huisartsenopleiding
Wondverzorging is een ondergeschoven kind bij huisartsenopleiding

Midden in de prachtige oostelijke mijnstreek in Zuid­-Limburg ligt Brunssum. De mijnen zijn natuurlijk al lange tijd gesloten, maar de relatief sterke vergrijzing in deze streek is nog steeds een merkbaar gevolg van deze niet meer bestaande industrie.

Een gewaarschuwd mens telt voor twee
Een gewaarschuwd mens telt voor twee

WAT KUN JE DOEN?
De literatuur is er duidelijk over, de risico's die een diabetespatiënt loopt zijn omschreven, de kenmerken van een probleem en de richtlijnen om deze te voorkomen. De vraag is dus gerechtvaardigd, wat kun je dan doen om problemen te voorkomen en waarom is dat in dit geval niet gebeurd? Jan Claassen, zelf verpleegkundige en als zelfstandig ondernemer actief in het nascholen van verschillende disciplines die met zorg en verzorging van doen hebben, weet het inmiddels.