Zoeken op de site

Search SEO Glossary
Search - EDocman
Zoeken - Categorieën
Zoeken - Contactpersonen
Zoeken - Inhoud
Zoeken - Nieuwsfeeds
Zoeken - Tags

Advertentie

WEMedical Online Banners WCS 400x250 DEF

Zoeken publicatie

Goede status wondverpleegkundige is nodig om iets te kunnen betekenen voor de patiënt

Goede status wondverpleegkundige is nodig om iets te kunnen betekenen voor de patiënt

ANNEKE ANDRIESSEN: 'Nederland loopt in dit opzicht achter. Internationaal gezien hebben we een achterhaald opleidingstelsel. Dat komt in de zorg nog eens extra duidelijk naar voren. En ik wil hier heel duidelijk aan toevoegen dat dat niet te maken heeft met het niveau van de opleidingen, maar veel meer met de manier waarop we het onderwijs hebben georganiseerd. Dat is zonde.
De schuttingen tussen de verschillende soorten opleidingen moeten omlaag worden gehaald. Het moet veel eenvoudiger worden om van de ene opleiding door te gaan naar de andere. Zo kunnen mensen ook echt een carrièrepad voor zich zelf uit stippelen. En dat is zeker binnen de wondzorg hard nodig, want er is heel veel vraag naar echte wond­specialisten. Kijk naar de cijfertjes en dan wordt het duidelijk. Om maar een voorbeeld te geven: binnen de thuiszorg gaat circa 70% van de beschikbare tijd op aan werk dat gerelateerd is aan de verzorging van wonden.
De belangen zijn dus in alle opzichten enorm. Het wordt dan ook tijd dat wondverpleegkundigen de status krijgen waar ze recht op hebben. Maar dat betekent automatisch ook dat er een duidelijk leerpad moet komen om die status te verkrijgen. Het een is onlosmakelijk met het ander verbonden.'

Bestandsnaam: Anneke.pdf
Categorie: Interview
Bestandsgrootte: 1.27 MB
Bestandstype: application/pdf
Hits: 2721 Hits
Aanmaakdatum: 30-04-2020
Datum laatste update: 04-05-2020
Uitgave: NTVW nr. 9 - pag 6-7
Auteur: Redactie NTVW
Auteur email: info@ntvw.nl
Omschrijving: Interview met Anneke Andriessen
Copyright: Studio Saffier

Gerelateerde documenten

Een wond, wat nu?
Een wond, wat nu?

Annie van der Heijden wordt negenen­dertig jaar geleden geboren met een open rug. De eerste jaren zijn niet gemakkelijk voor de ouders van Annie. Ze zijn van plan er het beste van te maken, maar met de gebrekkige voor­lichting rond de behandelingen die voor Annie noodzakelijk zijn, is dat niet altijd even gemakkelijk. Tot haar negende levensjaar kan Annie met behulp van beugels lopen. Als dat voor haar lichaam te zwaar wordt, belandt ze in een rolstoel.

Over kennisdeling, netwerken en een welverdiende vakantie
Over kennisdeling, netwerken en een welverdiende vakantie

De periode vlak voor de welverdiende vakantie is van oudsher altijd de tijd van congressen, seminars, beurzen en jaarvergaderingen met vakbroeders en -zusters. leder jaar worden ook in wondverzorgingsland, nationaal en internationaal, talloze bijeenkomsten georganiseerd.

Komt er een vloedgolf op ons af?
Komt er een vloedgolf op ons af?

Niet lang geleden heeft het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) het rapport 'Ouderen in instellingen, Landelijk overzicht van de leefsituatie van oudere tehuisbewoners' gepresenteerd. Uit dit onderzoek kwam naar voren dat grote meerderheid van bewoners tevreden was over hun leefsituatie.

Decubitus heeft exclusieve aandacht brood nodig
Decubitus heeft exclusieve aandacht brood nodig

Binnen het RED, het eerste centrum in zijn soort in Nederland, werken het UMC St Rad boud, het Canisius Wilhelmina Ziekenhuis, de Sint Maartenskliniek en de Zorggroep Zuid-Gelderland samen. Huisartsen, verpleeghuisartsen en specialisten uit de regio kunnen hun patiënten met moeilijke doorligwonden voor een behandeladvies doorverwijzen naar de polikliniek van het RED in het UMC St Rad boud.

Wondcentrum in België is bittere noodzaak
Wondcentrum in België is bittere noodzaak

Frans Meuleneire is als wondverpleeg­kundige al meer dan 15 jaar bezig met wondzorg. Patiënten, huisartsen en verpleegkundigen weten hem steeds meer te vinden voor advies over wondzorg. Daardoor is het inmiddels een volledige baan geworden die hij met heel veel bezieling invult.

Necrotiserende fasciitis van het been na een enkelvoudige bekkenfractuur
Necrotiserende fasciitis van het been na een enkelvoudige bekkenfractuur

Bekkenfractuur bij ouderen is meestal het gevolg van minder ernstig letsel. Op een populatie van 100 ooo mensen treft dit ongeveer 20 tot 30 mensen, waarbij de vrouw/man-verhouding ongeveer 3:1 bedraagt.1•2 De meeste fracturen kunnen op traditionele wijze worden behandeld. Dit verslag gaat over een weinig voorkomende compli­catie bij deze fractuur: necrotiserende fasciitis van het been.