Publicatie filteren

Zoeken publicatie

Hoofdredactioneel

Display:

Komt er een vloedgolf op ons af?
 669.03 KB
 12-04-2020

Niet lang geleden heeft het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) het rapport 'Ouderen in instellingen, Landelijk overzicht van de leefsituatie van oudere tehuisbewoners' gepresenteerd. Uit dit onderzoek kwam naar voren dat grote meerderheid van bewoners tevreden was over hun leefsituatie.