Home

Afdrukken

Potemkin in de wondzorg:

Russische tsarina CatharinaDe geschiedenis heeft laten zien dat kritische en onafhankelijke denkers vaak aan de basis staan van belangrijke ontwikkelingen. In eerste instantie worden deze denkers vaak verketterd, juist vanwege het simpele feit dat zij de veilige, gebaande paden verlaten. Binnen de wetenschap, binnen de zorg en binnen de wondzorg is het niet anders. Wie anders denkt, ontmoet weerstand.  Maar het is altijd interessant om op zoek te gaan naar mensen met afwijkende opvattingen op een vakgebied. Misschien is dat juist wel een van de belangrijkste functies van een vakblad als het NTVW.      

De Amerikaanse Caroline Fife, medical director van de Wound Clinic van St. Luke's Hospital The Woodlands in Texas is binnen de wondzorg zo iemand met afwijkende opvattingen. Wie haar op haar site CarolineFifeMD.com terecht komt, treft daar artikelen en columns aan van een eigenzinnige en deskundige wondexpert die niet bang is om haar nek uit te steken.  Hier volgt een interessant voorbeeld; een voorbeeld dat op zijn minst voer voor discussie oplevert.        

In 1787 vertrok de Russische tsarina Catharina II, beter bekend als Catharina de Grote, vanuit Moskou voor een tournee door de Krim. Het gebied was verwoest door de Krimoorlog en het was een puinhoop. Grigory Potemkin, gouverneur van de Krim, wilde een goede indruk op de tsarina maken en daarom bouwde hij valse, draagbare dorpen langs de rivier de Dnjepr en liet zijn manschappen zich verkleden als “gelukkige boeren”. De gebouwen waren slechts gevels maar leken echt genoeg vanuit het perspectief van het schip van Catherina. Zodra ze uit het zicht was, werden de structuren gedemonteerd en opnieuw in elkaar gezet langs haar route om opnieuw te worden bekeken. Geniaal bedrog.  Sindsdien verwijst een “Potemkin-dorp” naar iets dat echt lijkt maar dat niet is, of iets dat opzettelijk is gebouwd om te misleiden. De huidige set van gemeenschappelijke afspraken van wetenschappers over wondzorgonderzoek is een “Potemkin-dorp” dat de klinische praktijk van de wondzorg schade toebrengt.

Drie modellen
Het is een beetje de kip of ei vraag. Heeft de Amerikaanse Food &Drug Administration (FDA) het “Potemkin dorp” van de wondzorg zelf gemaakt of heeft de hoogste zorgautoriteit in de VS het valse verhaal domweg overgenomen?  Hoe het ook zij, er zijn drie algemene modellen ontwikkeld voor wondgenezingonderzoek, gebaseerd op veneuze beenulcera (VLU's), diabetische voetulcera (DFU's) en decubituswonden. Maar zoals iedereen die in het veld werkt kan bevestigen, zijn wonden een symptoom van ziekte en niet de ziekte zelf.

Het echte probleem is dat DFU's, VLU's en decubitus niet de wonden zijn die we het meest moeten bestuderen. Een analyse van de Medicare-gegevensset van 5% laat zien dat de meeste chronische wonden onder Medicare-begunstigden geen DFU's, VLU's of decubituswonden zijn. Nee, dat zijn chirurgische wonden die weer opengaan, traumatische wonden die nooit genezen en chronische ulcera “zonder naam”'. Deze wonden bestaan stuk voor stuk ​​vanwege het onderliggend lijden van de patiënt. Met andere woorden, de meest voorkomende chronische wonden bij Medicare-patiënten zijn de wonden zonder naam.  Voor deze grootste categorie wonden worden geen specifieke producten ontwikkeld en er wordt geen gericht prospectief klinisch onderzoek naar gedaan. Bovendien worden de gegevens van deze patiënten niet gerapporteerd door de meeste wondcentra omdat de patiënten als te ingewikkeld worden beschouwd en vaak worden de betreffende wonden onder de noemer palliatieve zorg geclassificeerd.

Enorme toename kosten
Dit klinkt allemaal al treurig, maar de werkelijkheid is nog erger. Het is noodzakelijk de gegevens over deze wonden zonder naam in US Wound Registry (USWR) te bekijken om beter te begrijpen welke onderliggende aandoeningen de patiënten het meest waarschijnlijk hebben. Deze lijst met aandoeningen geassocieerd met chronische niet-genezende wonden maakt u misschien niet bang, maar het zou de Centers for Medicare & Medicaid Services moeten afschrikken: chronische nierziekte, beroerte, COPD, chronisch hartfalen, atriumfibrilleren en depressie. Combineer drie van deze aandoeningen en het resultaat is een zevenvoudige toename van de uitgaven ten opzichte van de gemiddelde Medicare begunstigde. Patiënten met drie van deze aandoeningen hebben een gemiddelde Medicare-uitgave per patient van meer dan $ 60.000.  Dure patiënten dus voor Medicare, maar dat heeft zonder enige twijfel ook te maken met het feit dat men niet heeft onderkend dat deze patiënten chronische wonden hebben.

Conclusie
Er is een denkbeeldig “Potemkin-dorp” gecreëerd met gelukkige wonden die genezen. De meeste patiënten in wondcentra hebben echter naamloze wonden die waarschijnlijk worden veroorzaakt door een ernstige comorbide ziekte. Deze patiënten hebben een hoge prevalentie van de ziekten die Medicare het meest vreest in termen van kosten. Bijna elke RCT die ooit is uitgevoerd in de wondzorg heeft deze ziekten juist uitgesloten. En met een reden. Als deze patiënten namelijk in de toekomst toegang moeten krijgen tot de reguliere wondzorg, zal dat een onderdeel moeten worden van een vergoedingsmodel voor chronische zorg. Dat is heel wat anders dan een per verrichting gebaseerd model dat de wondzorg nu gebruikt. Als dit model de maatstaf blijft, zal de zorg voor chronische wonden niet beter worden. Het is een illusie om te denken dat zo’n model gaat werken voor de overgrote meerderheid van deze wonden. Dat is niet zo, het gaat gewoon niet werken.

Uit: NTVW nr.5. Speciaal vrijgegeven wegens Corana